English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Share

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 2:42 pm

  let me know if i need to change something


  Translation under "Any party member"

  Code:
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Instant" Text="Tức Thì" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any part member" Text="Thành viên nhóm" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="clan Id" Text="Gia Tộc Id" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="distance from current target" Text="Khoảng cách từ mục tiệu" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="distance from self" Text="Khoảng cách từ bản thân" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="distance from starting location" Text="Khoảng cách từ điểm ban đầu" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="HP current" Text="HP hiện tại" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="HP maximum" Text="HP lớn nhất" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="HP percent" Text="HP phần trăm" />


  <Translation Locale="vi-VN" Key="is in same clan" Text="cùng Gia tộc" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="in on same map" Text="Cùng map" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="MP current" Text="MP hiện tại" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="MP maximum" Text="MP lớn nhất" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Mp percent" Text="phần trăm PM" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="status effect" Text="Tình trạng ảnh hưởng" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="X coordinate" Text="Toạ độ X" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Y coordinate" Text=" Toạ độ Y" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Z coordinate" Text=" Toạ độ Z" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="is equal to" Text="bằng" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="is greater than" Text="lớn hơn" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="is greater than or equal to" Text=" lớn hơn hoặc bằng" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="is less than" Text="nhỏ hơn" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key=" is less than or equal to" Text="nhở hơn hoặc bằng" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="is not equal to" Text="không bằng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="contains" Text="Bao gồm" />
   <Translation Locale="vi-VN" Key="does not contain" Text=Không bao gồm"/>
  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 3:57 pm; edited 3 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 2:54 pm

  Under Current action


  Code:
   <Translation Locale="vi-VN" Key="Current action" Text="hành động hiện tại" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="name" Text="Tên" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="does not end with" Text="Không kết thúc với" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="does not start with" Text="Không bắt đầu với" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="ends with" Text="kết thúc với" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="starts with" Text="Bắt đầu với" />


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 3:59 pm; edited 2 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:04 pm

  Under Current Pet
  Code:
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current pet" Text="Pet hiên tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Affection current" Text="Độ thân mật hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Affection maximum" Text="Độ thân mật lớn nhất" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Affection percent" Text="% thân mật" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Age current" Text="Tuổi thọ hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Age percent" Text="Tuổi thọ percent" />


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 4:00 pm; edited 3 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:09 pm

  Code:
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a mob" Text="Quái" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a NPB" Text="NPC" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a pet" Text="pet" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is active" Text="Chủ động" />


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 4:01 pm; edited 3 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:13 pm

  Code:
  <Translation Locale="ZX-VN"
  Key="current skill" Text="skill hiện tại"
  Key="guild Id" Text="G Id"
  Key="is female" Text="Nữ"
  Key="is in PK mode" Text="trạng thái PK"
  Key="is in the same guild" Text="Cùng G"
  Key="is male" Text="Nam"


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 3:39 pm; edited 1 time in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:16 pm

  Thùng Kho

  Code:
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any inventory item" Text="Kho vật phẩm" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="maximum" Text="Lớn nhất" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="price" Text="Giá" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="quantity" Text="Số lượng" />


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 4:02 pm; edited 3 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:20 pm

  Vật Phẩm

  Code:
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any surrounding item" Text="Vật phẩm xung quanh" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a resource" Text="Tài nguyên" />


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 4:02 pm; edited 2 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:23 pm

  Nhân Vật

  Code:
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any surrounding NPC" Text="NPC xung quanh" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a pet" Text="Pet" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is alive" Text="Sống" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="target Id" Text="Mục tiêu Id" />


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 4:03 pm; edited 2 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:27 pm

  Kỹ Năng

  Code:
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any active skill" Text="Kỹ năng đánh"/>
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any passive skill" Text="Kỹ năng bị động" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="cooldown" Text="Hồi" />


  DONE WITH ALL TRIGGER CONDITIONS


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 4:04 pm; edited 2 times in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-01, 3:33 pm

  Any miscellaneous Words

  Code:
  <Translation Locale="ZX-VN"
  Key="Recovery mode on when" Text="Trị liệu khi"
  Key="Recovery mode off when" Text="Dừng trị liệu khi"
  Key="Return to starting location (when revised)" Text="Trở về vị trí ban đầu"


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 3:40 pm; edited 1 time in total

  nthai
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 95
  Points : 106
  Reputation : 0
  Join date : 2010-12-23
  Age : 35
  Location : Gia Lai

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by nthai on 2011-02-08, 1:08 am

  tiendo84 wrote:Any miscellaneous Words

  Code:
  <Translation Locale="vi-VN"
  Key="Recovery mode on when" Text="Trị liệu khi"
  Key="Recovery mode off when" Text="Dừng trị liệu khi"
  Key="Return to starting location (when revised)" Text="Trở về vị trí ban đầu"
  Dùng chữ "phục hồi" hoặc "hồi phục" có vẻ hay hơn "trị liệu"
  góp ý chút.

  NgocThi
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 57
  Points : 75
  Reputation : 0
  Join date : 2010-11-24
  Age : 39
  Location : TP HCM

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by NgocThi on 2011-02-10, 2:57 am

  theo tớ nên sửa lại thế này:

  tiendo84 wrote:Under Current Pet
  Code:
  <Translation Locale="vi-VN"
  Key="Current pet" Text="Pet hiên tại"
  Key="Affection current" Text="Độ thân mật hiện tại"
  Key="Affection maximum" Text="Độ thân mật lớn nhất"
  Key="Affection percent" Text="Độ thân mật (%)"
  Key="Age current" Text="Tuổi thọ hiện tại"
  Key="Age percent" Text="Tuổi thọ (%)"

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 3:42 pm

  Đã edit lại code rùi, vuduy coi đúng chưa

  vuduy
  Site Admin
  SINSBOT Creator


  Site AdminSINSBOT Creator

  Posts : 888
  Points : 1266
  Reputation : 176
  Join date : 2010-03-17
  Age : 40
  Location : Canada

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by vuduy on 2011-02-12, 3:45 pm

  No, see my other post.

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 4:13 pm

  Đã edit lại toàn code trước và có add thêm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Toggle stop mode" Text="Chế độ tắt Toggle" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Hide game window" Text="Ẩn màn hình" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Show game window" Text="Hiện màn hình" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Exit game" Text="Thoát game"
  />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Exit SINS" Text="Thoát SINS"
  " />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Shutdown computer" Text"Tắt máy" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Mouse left click in game" Text="Click chuột trái " />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Equip" Text="Trang bị"/>
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Unequip" Text="Tháo bỏ trang bị" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Use equipment on self" Text="Tự sử dụng trang bị" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Use inventory item on self" Text="Tự sử dụng vật phẩm trong hành trang" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Use inventroy item on pet" Text="Sử dụng vật phẩm cho Pet" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Move to" Text="Di chuyển đến" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Open vendor stand" Text="Mở vị trí buôn bán" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Close vendor stand" Text="Đóng vị trí buôn bán" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Select a skill" Text="Lựa chọn kĩ năng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current" Text="Hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Normal attack" Text="Tấn công thường" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Select condition and parameter" Text"Lựa chọn điều kiện và tham số" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any party member" Text="Thành viên nhóm bất kì" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current action" Text="Hành động hiện thời" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current pet" Text="Thú nuôi hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is equal to" Text="bằng với"
   />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any pet in roster" Text="Pet bất kì trong ngăn chứa" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any equipment item" Text="Vật phẩm trang bị" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any inventory item" Text="Vật phẩm hành trang" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="class id" Text="Ký hiệu môn phái"
   />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="slot" Text="Ô chứa"
  />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="(false)" Text="(Sai)"
   />

  vuduy
  Site Admin
  SINSBOT Creator


  Site AdminSINSBOT Creator

  Posts : 888
  Points : 1266
  Reputation : 176
  Join date : 2010-03-17
  Age : 40
  Location : Canada

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by vuduy on 2011-02-12, 4:39 pm

  Can't you even do a simple job? I have to go through thousands lines of codes to find/fix bugs; and you can't even go through 10 lines to make sure there are no errors?

  If I have to double check your work, then what's the point? And if your work is full of errors, putting them online will crash everyone.

  Please double check your work; I see some extra quotes and extra line breaks. Remove those, else it will crash SINS.

  And put everything under one code so I can just select all and copy/paste.

  tiendo84 wrote:Đã edit lại toàn code trước và có add thêm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Toggle stop mode" Text="Chế độ tắt Toggle" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Hide game window" Text="Ẩn màn hình" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Show game window" Text="Hiện màn hình" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Exit game" Text="Thoát game"
  />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Exit SINS" Text="Thoát SINS"
  " />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Shutdown computer" Text"Tắt máy" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Mouse left click in game" Text="Click chuột trái " />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Equip" Text="Trang bị"/>
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Unequip" Text="Tháo bỏ trang bị" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Use equipment on self" Text="Tự sử dụng trang bị" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Use inventory item on self" Text="Tự sử dụng vật phẩm trong hành trang" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Use inventroy item on pet" Text="Sử dụng vật phẩm cho Pet" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Move to" Text="Di chuyển đến" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Open vendor stand" Text="Mở vị trí buôn bán" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Close vendor stand" Text="Đóng vị trí buôn bán" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Select a skill" Text="Lựa chọn kĩ năng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current" Text="Hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Normal attack" Text="Tấn công thường" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Select condition and parameter" Text"Lựa chọn điều kiện và tham số" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any party member" Text="Thành viên nhóm bất kì" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current action" Text="Hành động hiện thời" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current pet" Text="Thú nuôi hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is equal to" Text="bằng với"
   />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any pet in roster" Text="Pet bất kì trong ngăn chứa" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any equipment item" Text="Vật phẩm trang bị" />

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any inventory item" Text="Vật phẩm hành trang" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="class id" Text="Ký hiệu môn phái"
   />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="slot" Text="Ô chứa"
  />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="(false)" Text="(Sai)"
   />

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 5:49 pm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Instant" Text="Tức Thì" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any party member" Text="Thành viên nhóm" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="clan Id" Text="Gia Tộc Id" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="distance from current target" Text="Khoảng cách từ mục tiệu" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="distance from self" Text="Khoảng cách từ bản thân" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="distance from starting location" Text="Khoảng cách từ điểm ban đầu" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="HP current" Text="HP hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="HP maximum" Text="HP lớn nhất" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="HP percent" Text="HP phần trăm" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is in same clan" Text="cùng Gia tộc" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="in on same map" Text="Cùng map" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="MP current" Text="MP hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="MP maximum" Text="MP lớn nhất" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Mp percent" Text="phần trăm PM" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="status effect" Text="Tình trạng ảnh hưởng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="X coordinate" Text="Toạ độ X" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Y coordinate" Text=" Toạ độ Y" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Z coordinate" Text=" Toạ độ Z" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is equal to" Text="bằng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is greater than" Text="lớn hơn" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is greater than or equal to" Text=" lớn hơn hoặc bằng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is less than" Text="nhỏ hơn" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key=" is less than or equal to" Text="nhở hơn hoặc bằng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is not equal to" Text="không bằng" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="contains" Text="Bao gồm" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="does not contain" Text=Không bao gồm"/>


  Last edited by tiendo84 on 2011-02-12, 6:06 pm; edited 1 time in total

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 5:51 pm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current action" Text="hành động hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="name" Text="Tên" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="does not end with" Text="Không kết thúc với" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="does not start with" Text="Không bắt đầu với" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="ends with" Text="kết thúc với" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="starts with" Text="Bắt đầu với" />

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 5:55 pm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Current pet" Text="Pet hiên tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Affection current" Text="Độ thân mật hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Affection maximum" Text="Độ thân mật lớn nhất" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Affection percent" Text="% thân mật" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Age current" Text="Tuổi thọ hiện tại" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="Age percent" Text="Tuổi thọ percent" />

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 5:57 pm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a mob" Text="Quái" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a NPC" Text="NPC" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a pet" Text="pet" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is active" Text="Chủ động" />

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 6:00 pm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="guild Id" Text="G Id" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is female" Text="Nữ" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is in PK mode" Text="trạng thái PK" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is in the same guild" Text="Cùng G" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is male" Text="Nam" />

  vuduy
  Site Admin
  SINSBOT Creator


  Site AdminSINSBOT Creator

  Posts : 888
  Points : 1266
  Reputation : 176
  Join date : 2010-03-17
  Age : 40
  Location : Canada

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by vuduy on 2011-02-12, 6:01 pm

  I know this sounds anal but I'm a perfectionist; ie: you can see the time I spent on the UI.

  So please try to perfect your translations as much as possible. Don't use English unless you have to. Avoid initials.

  Also, please follow the case-sensitive; it does look better; if the key starts with uppercase, then translation should start with uppercase, and same for lowercase.

  Also, remove any extra white spaces. Spend some extra time to perfect your work because the bot deserves it.

  tiendo84
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 261
  Points : 340
  Reputation : 22
  Join date : 2010-03-18
  Age : 36
  Location : USA

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by tiendo84 on 2011-02-12, 6:02 pm

  Code:

  <Translation Locale="vi-VN" Key="Any surrounding item" Text="Vật phẩm xung quanh" />
  <Translation Locale="vi-VN" Key="is a resource" Text="Tài nguyên" />

  Sponsored content

  Re: English -Vietnamese Translation!! (DONE)

  Post by Sponsored content


   Current date/time is 2017-02-24, 12:08 pm